یك تكه یخ را كه تا دمای ۵۰ - درجه سانتی گراد سرد شده بردارید و به آن گرما بدهید، ابتدا هیچ اتفاقی رخ نمی دهد. این همه انرژی گرمایی صرف می شود ولی هیچ نتیجه ی قابل...

بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت؛ شرط زندگی موفق را در میزان تاثیرگذاری ما بر جامعه می‌داند. او که با دارایی برابر با ۸۶ میلیارد  دلار ثروتمندترین مرد دنیاست، زندگی موفق را در داشتن روابط خوب و به‌جا گذاردن میراث نیکو از خود برای آیندگان  می‌داند. او...

اغلب افراد جامعه، کارآفرینانی را به عنوان الگو در ذهن دارند که در کار خود بسیار موفق بوده‌اند و توانسته‌اند به رسانه‌ها راه‌ پیدا کنند و به جامعه معرفی شوند. شاید این افراد به...