زیبالون یعنی خانه زیبا. این خانه را فضایی نامحدود با وسعت خیال و قدرت فکر تصور کنید. فضایی فراتر از جهان.

تفکر به آنچه فکر نکرده اید، جسارت در ایده پردازی و انسجام تا رسیدن به نتیجه ای متفاوت، همه ی آن چیزی است که نتایج پروژه های متفاوت زیبالون را می سازند. زیبالون، آژانس فول سرویس ارتباطات بازاریابی و تبلیغات است. امروز با گذشت 10 سال از زمان تاسیس، هدفمند و سازمان یافته تر حرکت می کنیم. ما در زمینه های مشاوره تخصصی بازار یابی، راه حل های استراتژیک برند، طراحی کمپین های تبلیغاتی، بودجه بندی رسانه و تکنولوژی های نوظهور در زمینة بازار یابی دیجیتال و روابط عمومی خدمات متمایزی ارائه می دهیم.

باورمان را ریشه دار ساختیم.

زِد حرف اول نام زیبالون و آخرین حرف الفبای انگلیسی است. حرف اول و آخر، کنار هم قرار گرفتند تا باوری را به تصویر درآورند. باوری که نگاهش به زندگی خلق مسیری متمایز از زیبایی های تازه است. تفکر ما در استفاده از واژه “آلون” فراتر از معنای اولیه آن به معنی خانه است. این خانه را فضایی نامحدود با وسعت خیال و قدرت فکر تصور کنید. فضایی فراتر از جهان.

دایره ای به نشان گردش و جریان زندگی در جهان، حرفِ زِد را در بر می گیرد. سفیدی روز و سیاهی شب به عنوان دو عنصر کاملا متمایز و در عین حال مکمل هم، رنگ علامت زیبالون را تعیین می کند. تناقضی که در نهایت ، کمال را به تصویر می کشد. درست مانند آنچه که پایه تفکر ماست. استراتژی متمایزی که از میان تفاوت ها، یکپارچگی بی مثالی را خلق می کند.

برای متفاوت اندیشیدن باید جسارت خواستن داشت. “بی پروا بخواه” شعار سازمانی زیبالون تعریف شده است. این شعار باور تیمی متعهد و با انگیزه است که بی پروا خواستن را دسترس کارفرمایان پیشرو قرار می د هد.