یك تكه یخ را كه تا دمای ۵۰ - درجه سانتی گراد سرد شده بردارید و به آن گرما بدهید، ابتدا هیچ اتفاقی رخ نمی دهد. این همه انرژی گرمایی صرف می شود ولی هیچ نتیجه ی قابل...

بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت؛ شرط زندگی موفق را در میزان تاثیرگذاری ما بر جامعه می‌داند. او که با دارایی برابر با ۸۶ میلیارد  دلار ثروتمندترین مرد دنیاست، زندگی موفق را در داشتن روابط خوب و به‌جا گذاردن میراث نیکو از خود برای آیندگان  می‌داند. او...

وجود اطرافیان شاد در محیط کار باعث شادی شما می شود. هر چه شما به افراد شاد نزدیکتر باشید، درصد بالاتری از شادی و انرژی مثبت ناشی از آن، نصیبتان می شود. در نتیجه،...