۱. تکنیک GTD شاید بتوان گفت GTD مشهورترین تکنیک مدیریت زمان در دنیا باشد. ایده اصلی این تکنیک آن است که شخص ابتدا باید کارها را از ذهن خود خارج کند و روی کاغذ بیاورد؛ با این کار ذهن تنها روی کارهای نوشته شده تمرکز خواهد کرد و...

اغلب افراد جامعه، کارآفرینانی را به عنوان الگو در ذهن دارند که در کار خود بسیار موفق بوده‌اند و توانسته‌اند به رسانه‌ها راه‌ پیدا کنند و به جامعه معرفی شوند. شاید این افراد به...

امروزه گسترش نیازهای دنیای تجارت برای ایجاد محیط عرضه و تقاضا رو به افزایش است اما باید دانست که محیط عرضه و تقاضا هم متعاقباً تغییرات فراوانی کرده به‌طوری‌که دیگر عامل نیاز تنها دلیل...