• چاپ افست
  • چاپ دیجیتال

چاپ

گام اول از این جا آغاز می شود. پایه، اساس و ساختار اصلی هر پروژه برندینگ نیاز به جمع آوری اطلاعات، تحلیل سلیقه ها و برنامه ریزی برای اجرا دارد. این گام، در زیبالون بسیار مهم دیده می شود. قبل از شروع هرگونه پروژه برندینگ، هیچ چیزی به اندازه داشتن یک روش درست بازاریابی موفقیت را تضمین نمی کند.

بازاریابی هسته اصلی هر شرکت موفقی را شکل می دهد. اگر به دنبال درک شفاف شرایط بازار و جذب یا حفظ فرصت های فروش به نسبت رقبا هستید، واقعیت بازاریابی را بسیار جدی بگیرید.

افق ماموریت، اهداف و راهبردها در جهت رسیدن به تعریفی صحیح از پروژه های مرتبط، اولین برداشت از توجه عمیق به بازاریابی است. ما با نگاه به فضای داخل سازمانی و ارتباط با شرایط تاثیرگذار خارج از آن، کمک می کنیم تا راهبری هایی صحیح برای پروژه های مختلف تعریف گردد.

پروژه هایی که در نهایت امکان انجام برندینگ متمایز بر اساس صفات صحیح برند و استراتژی یکپارچه ارتباطی را عملی می کند.

  • چاپ افست
  • چاپ دیجیتال

شکل بازارها و رفتار مصرف کنندگان به‌صورت مداوم در حال تغییر است. برای آنکه در بازارهای بسیار رقابتی امروز بتوانید بیشترین سهم تقاضا را داشته باشید، مطالعه بازار و تحلیل استراتژی رقبا را به اصلی مهم در فعالیت های بازار تبدیل کنید.

این مهم است که سریع‌تر و آگاه تر از سایرین بتوانید تصمیم گیری کنید. تحقیقات بازار کمک می کند تا در بازارهای یکسان حتی با محصولات و مخاطبین مشابه روش صحیح برای متمایز بودن را پیدا کنید.

تحقیق صحیح و علمی می تواند کاتالیزور تغییر باشد. تحقیق اشتباه به توقف نوآوری منجر می شود. درک و نشان دادن بینش های جدید در مورد نگرش ها، آگاهی ها و رفتار مشتریان؛ عامل ایجاد فرصت های رشد برند در آینده خواهد بود.

آن چه در نهایت سبب پیشرفت برند می شود، بینش به دست آمده از مخاطب با روشی کاملا یکپارچه و هدفمند است. بینشی که موفقیت بسیاری از برندهای جهانی، با توجه به آن رقم خورده است. تفسیر داده ها به تنهایی یک تخصص است. به همین دلیل روند انجام تحقیقات باید به درستی طراحی و انجام شوند.

  • چاپ افست
  • چاپ دیجیتال

رویکردهای انتخاب شده پس از بررسی بازار گروه مخاطبین، بسیار دقیق و هدفمند عمل می کنند. دلیل واضح است. مطالعه بازار، واقعیات مرتبط با ایفا کنندگان نقش های اصلی بازار و توقع برداشت های مخاطبین در برابر فعالیت های انجام شده را نمایش می دهد.

سازمان های هوشمند با نگاه به این واقعیت، توجه ای ویژه به مطالعه همه جانبه و مداوم در جهت تثبیت تمایزهای واقعی خود دارند.

پایه ریزی تمام پروژه های اجرایی از همین لحظه آغاز می شود. البته نمی توان همیشه اصل را بر پایه تحقیق و بعد شروع عملیات اجرایی دانست. اگر چه نمونه های زیادی از برند های موفق تنها با نگاه شخصی به حاکمان بازار تبدیل شده اند اما بازاریابی امروز و جابه جایی لحظه به لحظه تکنولوژی، توجه طی شدن روند علمی را بیش از هر زمان دیگر منطقی کرده است.