– طراحی رویدادهای خاص
– تحقیق ضرورت و پیش بینی نتیجه بر پایه استراتژی ارتباطی برند
– مدیریت (کو برندینگ )همکاری مشترک دو مجموعه با یک هدف
– برگزاری رويدادهای تجاری و سمينارها
– انجام کليه امور مرتبط و ساخت گزارش های مورد نياز در حين پروژه
– طراحی و برگزاری سمپلینگ و پروموشن

مديريت رويداد

در دنیایی که برند های مختلف در آن رقابت می کنند، باید از هر فرصتی برای ایجاد جایگاه برند در ذهن مخاطبین استفاده کرد. سازمان های پیش رو باید در جستجوی روش هایی باشند تا به طور عاطفی با مشتریان ارتباط برقرار کنند. برند های قدرتمند حتی در بازارهای پر رقابت هم خود را نشان می دهند. مهم است یک برند به گونه ای به مخاطب معرفی شود که برایشان ملموس باشد.

امروزه، بازاریابی رویداد؛ به عنوان رویکردی جدید در برنامه بازاریابی بسیاری از برندهای بزرگ مطرح است. هدف اصلی این رویدادها که در غالب جشنواره های تخصصی، نمایشگاه ها، همایش ها، کنفرانس ها و نشست های خبری برگزار می شوند؛ شناسایی و ارتباط صحیح با مخاطبان، کسب اعتبار و جایگاه مطلوب برای برند و ایجاد تجربه ای ماندگار و مثبت در خاطر شرکت کنندگان است.

آنچه در برگزاری این رویداد ها باید مورد توجه قرار گیرد هماهنگی و یکپارچگی درجزئیات اجرای آن با هویت سازمان و برندی است که در ذهن مخاطب ثبت شده است. هویتی  که عناصر پراکنده برند را در یک سیستم جامع در معرض دید مخاطب قرار می دهد. در زیبالون اطمینان همه جانبه از متمایز بودن برگزاری ایونت ها با رعایت یکپارچگی بین تمام اجزا حداقل دستاوردی است که به کارفرمایان جسور و ساختار شکن  می دهیم. خلق  فضایی که منجر به افزایش ارتباط میان افراد و کسب اعتبار بلند مدت برای برند می شود از اهدافیست که با برنامه ای استراتژیک، آن را محقق می کنیم.