۱. تکنیک GTD شاید بتوان گفت GTD مشهورترین تکنیک مدیریت زمان در دنیا باشد. ایده اصلی این تکنیک آن است که شخص ابتدا باید کارها را از ذهن خود خارج کند و روی کاغذ بیاورد؛ با این کار ذهن تنها روی کارهای نوشته شده تمرکز خواهد کرد و...

امروزه گسترش نیازهای دنیای تجارت برای ایجاد محیط عرضه و تقاضا رو به افزایش است اما باید دانست که محیط عرضه و تقاضا هم متعاقباً تغییرات فراوانی کرده به‌طوری‌که دیگر عامل نیاز تنها دلیل...