کارفرما :

شرکت ال جی

امور انجام شده:

ایده پردازی و انتخاب نام، هویت بصری، وب سایت، کاتالوگ و بروشور، کمپین تبلیغاتی

گلد کیدز