کارفرما:

شرکت LG

امور انجام شده:

ایده پردازی و طراحی کمپین شستشو بخار، طراحی مجله لایف استایل، عکاسی

ال جی

ما برای حضور در جمع خانوادۀ ال‌جی، در جستجوی یافتن ایده‌ای نو برای معرفی جدیدترین قابلیت‌های متمایز محصولات جدید برند بودیم. در طراحی ایده ی اولیه تمرکز اصلی بر معرفی “لباسشوئی” با حجم زیاد و قابلیت بخارشوئی و نیز “ظرفشوئی” با قابلیت شستشو با بخار قرار داده ‌شده بود.

ما معتقد بودیم در عین نمایش این قابلیت‌ها می‌بایست به کمپین ATL برسیم که در تمام جهات هماهنگ باشد. هماهنگی با خواستۀ تیم بازاریابی ال‌جی که آن را جزئی تز تیم خود می دانستیم می‌بایست با تبلیغات علمی، نحوۀ پیام ، نوشتار و فضا سازی بصری؛ یکسان سازی می‌شد. طبق اطلاعات داده‌شده، دو محصول لباس شوئی و ظرف شویی قابلیتی مشترک داشتند و آن امکان استفاده از بخار است. ما در طراحی ایده از تکنیک درخت ذهن استفاده می‌کردیم. در ترکیب کلمات متوجه شدیم، بخار استعارۀ بسیار مناسبی برای نشان دادن عظمت و بزرگی است. به این ترتیب نقطۀ مشترک در نمایش قابلیت‌های هر دو محصول شکل گرفت. از طرفی رویکرد ما در طراحی کمپین جدید محصولات ال‌جی می‌بایست با تمرکز بر بخار تبدیل به شعاری هماهنگ می‌شد. بنابراین جملات ابتدائی تک‌تک حذف شدند تا نهایتاً کمپین جدید محصولات ال‌جی شکل گرفته‌شود.

قویتر از هر زمان، بزرگتر از هر زمان، تمیزتر از هر زمان.

ما برای نمایش بخار در ارتباط با محصول به مهمترین عوامل تمرکز کرده‌بودیم. قدرت در شستشو برای لباسشوئی، تمیزی و پاکی در ظرفشوئی دقیقاً همان چیزی بود که تیم بازاریابی ال‌جی از ما خواسته بود.دست های زنانه را به نشان ظرافت و استعاره از حرکت انتخاب کردیم و دست های مردانه به عنوان نمادی از قدرت که تصویری از شکوه و قدرت محصولات ال جی را به مخاطب القا کند، برگزیدیم.

ایده پردازی بر اساس شعار تبلیغاتی هر محصول آغاز شد. ما در جریان برنامه‌ای دقیق به تصاویری واحد رسیدیم که ضمن نمایش قابلیت‌های محصول، بسیار چشم نواز بودند. تصاویردر نظر گرفته‌شده برای هر ایده با جدیدترین دروبین هسل‌بلاد عکاسی شد و در جریان تصویرسازی پس از تولید به بالاترین کیفیت رسیدند. این کمپین هم زمان در تهران و سایر شهرستان ها به صورت متمایزی ارائه شد و مقدمه ی یک پروژه متفاوت  برای زیبالون در زمینه ی طراحی مجله  لایف استایل ال جی و آغاز کمپین های متعدد دیگر از جمله پروژه ی مسئولیت اجتماعی ال جی، گلد ایران  گردید.