شرکت معماری و طراحی Studio505 ، ساختمان لوتوس در چین را طراحی کرده است. شکل و شمایل این ساختمان از گل نیلوفر آبی الهام گرفته شده است. این ساختمان در زمینی به مساحت 3.5...