چرا شما به یک “زبان برند” نیاز دارید؟

زبان برند چیزی فراتر از یک لوگو است. در واقع سیستمی از عناصر طرح، مانند رنگ، تصویر، تایپوگرافی، بافت، نقوش و مواد است که برای نشان دادن ارزش های یک کمپانی به مخاطبان خاص به کار می رود. ظاهر، حس و عملکرد زبان برند می تواند قدرتی برای حرکت، بیان ارزش ها و ایجاد وفاداری داشته باشد. یک زبان برند موثر، تاثیرات فرهنگی را با گذشت زمان به دست می آورد و با مخاطبان خود به گفت و گو می پردازد. جعبه های آبی تیفانی، قوس های طلایی مک دونالد و رنگ قهوه ای کامیون های یو پی اس، هویت بصری را نشان می دهند که در طی دهه ها حمایت و توجه عمومی را کسب کرده و از آن سود برده است. براس خلق یک زبان جدید، طراحان متوسل به قدرت ارتباطی اجزای بصری و منابع فرهنگی می شوند.

در گام اول مخاطب را مشخص کنید. برای ساختن یک زبان برند، قبل از آنکه تصمیم بگیرید چه زبانی را استفاده نمایید، نیاز دارید تا مخاطب خود را بشناسید. مشخص کنید که چه کسی برند شما را دریافت می کند و با آن به تعامل  می پردازد. به عواملی  مانند سن، سبک زندگی و تحصیلات توجه کنید.

در گام دوم یک کلمه بسازید. وقتی در مورد مخاطب مطعن شدید مجموعه ای از اجزای لغوی- تصویری بسازید که می تواند برای رساندن پیام برند به صورتی موثر به کار گرفته شود.

در گام سوم یک نظام انتخاب کنید. بر اجزای برند تاکید کنید تا به یک سلسله مراتب برسید: کدامیک از اجزا مهم تر است؟ کدام جز در مرحله آخر اهمیت قرار دارد؟ فضا، مقیاس، رنگ و ارزش های ترکیبی که هر جز را در نظمی مشخص قرار می دهند، کدام ها هستند؟

در گام چهارم به صورت سیستماتیک روش هایی برای به کار بردن برند ایجاد نمایید. کشف کنید که برند شما به هنگام به کارگیری در قالب یک بسته بندی، نشانه ها، یونیفرم ها و یا برچسب ها چگونه به نظر خواهند آمد. میزان جدی بودن یا منعطف بودن آن چطور خواهد بود. سعی کنید اجزا را به روش های غیر منتظره به کارببرید. مانند بزرگ کردن مقیاس، پیچاندن گوشه ها یا بریدن عناصر اضافه از لبه ها.

منبع: کتاب تفکر طراحی کرافیک آن سوی طوفان مغزی
نویسنده: آلن لاپتن

“تیم محتوا اژانس تبلیغاتی زیبالون