مشاهده کاتالوگ

  • ارائه استراتژی بازاریابی بر پایه تحقیقات
  • تدوین استراتژی ارتباطی بر پایه بینش مصرف کننده
  • تدوین کمپین های تبلیغاتی و ارتباطی

مشاوره استراتژیک

استراتژی برند سیاستی هماهنگ کننده برای تمام فعالیت ها و ارتباطات یکپارچه برند در مدت زمانی مشخص است. این استراتژی بر مبنای چشم انداز برند در نظر گرفته شده و نمایش دهنده ارزش ها و فرهنگ سازمان می باشد. ما در زیبالون، با طراحی استراتژی برند  ،  به مسیری  یکپارچه  برای  پیشبرد  برنامه های  هدفمند و هماهنگ  نقاط  تماس  برند  بر پایه رویکرد های صحیح انتخاب شده می رسیم. استراتژی موثر برند چنان قدرتمند است که می تواند مسیر رقابت را تغییر داده و در کنار ایجاد تمایز به یک مزیت رقابتی منحصر به فرد تبدیل شوند. به همین دلیل، ارتباط عمیق بین نیازها، برداشت ها و انتظارات مخاطبین از یک سازمان؛ اهمیت فوق العاده ای برای تعیین رویکرد صحیح دارند.

به کارگیری استراتژی یکپارچه، بارها برند های تازه وارد را به حاکمان جدید بازار تبدیل کرده است. قبل از آنکه بخواهید با ارائه تصویری خلاق در یک آگهی تبلیغاتی به برندی محبوب تبدیل شوید باید بدانید که ساخت برندی تاثیر گذار و ماندگار، نیازمند وجود یک استراتژی ساختار یافته و کاملا هماهنگ برای تمام کانال های ارتباطی و نقاط تماس است.

هیچ چیز به اندازه داشتن یک روش درست بازاریابی، موفقیت برند را تضمین نمی کند. بازاریابی هسته اصلی هر سازمان موفقی را شکل می دهد. اگر به دنبال درک شفاف شرایط بازار و افزایش فرصت های فروش به نسبت رقبا هستید، واقعیت بازاریابی را بسیار جدی بگیرید. برای آنکه در شرایط رقابتی امروز بتوانید بیشترین سهم تقاضا را داشته باشید، مطالعه بازار و تحلیل استراتژی رقبا را به اصلی مهم در فعالیت های بازاریابی تبدیل کنید. این مهم است که سریع‌تر و آگاه تر از سایرین بتوانید تصمیم گیری کنید. تحقیقات بازار کمک می کند تا در بازارهای یکسان حتی با محصولات و مخاطبین مشابه روش صحیح برای متمایز بودن را بیابید.