طرح اصلیتان را با “ماک آپ ها” بیازمایید

یک  ماک آپ شبیه سازی طرح  اصلی است . اینکه چگونه طرح به نظر خواهد رسید، حس خواهد شد و بعد از چاپ  بر روی محصول  چه نوع کارکرد و رفتاری خواهد داشت.  یک ماک آپ می تواند به صورت طراحی سه بعدی  یا یک طرح گرافیکی یا تصویری مونتاژ  شده باشد. ماک آپ ها  ابزاری برای کشف و بررسی ویژگی های فرمی و فیزیکی گرافیک به کاربرده  می شوند. طراحان،  ماک آپ ها را برای کشف و آزمودن مواد، نسبت ها و جزئیات ساخناری به کار می برند. چه  شبیه سازی با فتوشاپ انجام شود و چه با دست و مواد واقعی، ماک آپ ها ابزارهایی با ارزش برای آزمودن ایده ها و ارتباط با مشتری ها هستند.

چگونه یک ماک آپ بسازیم

1 -طرح و نقشه تهیه کنید. یک الگوی دو بعدی یا نقشه برای آنچه می خواهید بسازید، پیدا کنید. اگر شما می خواهید  یک بسته بندی طراحی کنید، نمونه ای را پیدا کنید که شکل اولیه ای را که مد نظر شماست، داشته  باشد. آن را به صورت مسطح درآورید. باز کنید، از آن اسکن بگیرید و خطوط را روی آن طراحی کنید.( برای بریدن و تا زدن) مقیاس و ویژگی ها را در صورت نیاز هماهنگ سازید.

2 -طراحی نمایید. رنگ، حروف، علامت و نشان برند و دیگر اجزا را بر روی هر نما به کاربرید و دقت کنید که اجزا در محلی که باید واقع شوند قرار گیرند تا هنگام تا خوردن و بسته شدن در جای دقیق خود باشند. اسکچ های سریع و مدل های عملکردی را برای بررسی جهات و نماها به کار برید. سپس طرح کامل خود را چاپ نمایید.

3 – تولید کنید. وقتی طرح خود را روی کاغذ یا مواد انتخابی چاپ کردید، با دقت تمام خطوطی که لبه های تا را مشخص می کنند و خطوط برشی را که لبه های بیرونی را معین می کنند، مورد بررسی قرار دهید و علامت بزنید. فرم ها را به صورت سه بعدی بسازید. از نوار چسب های دو طرفه، چسب مایع یا چسب سفید برای تثبیت ماک آپ استفاده نمایید.

منبع: کتاب تفکر طراحی کرافیک آن سوی طوفان مغزی
نویسنده: آلن لاپتن

“تیم محتوا اژانس تبلیغاتی زیبالون”