مشاهده کاتالوگ

  • طراحی سند جامع برند
  • هویت سازمانی
  • طراحی سیستم های یکپارچه گرافیک
  • بررسی و ارائه راه حل در زمینه های مختلف گرافیک

طراحی هویت بصری

سیستم هویت بصری به عنوان پایه و اساس پروژه های برندینگ، سال هاست مسیری چند وجهی را در کشورهای توسعه یافته طی می کند. با رشد رسانه و ابعاد مختلف روش های استفاده از سیستم های یکپارچه برند، پویایی به عنوان مهم‌ترین اصل به روند طراحی پکیج هویت بصری اضافه شده است

پروژه های بزرگ برندینگ یا دوباره سازی برند در زیبالون جنبه های تازه ای از هویت سازمانی را به کارفرمایان پیشرو ما داده است. هویت بصری استانداردسازی کلیه نیازهای دیداری از برند است. ما با ایجاد یکپارچگی در روش های استاندارد استفاده از علامت، کلیه نیازهای داخلی و خارجی سازمان را به تعاریف یکپارچه، تبدیل می کنیم. برندینگ نوین در تمام ابعاد با رویکردی چند وجهی به پروژه های مختلفی تبدیل می شود. پروژه هایی که با استراتژی های هدفمند مدیریت می شوند.

اما چگونه می توان انسجام در پروژه های متنوع برندینگ را حفظ کرد؟ سیستم های یکپارچه هویت بصری، راهنما و دستورالعملی از تمام نیازهای آشکار و پنهان برند است. راهنمایی که در عین حفظ خلاقیت، راهبردی منسجم برای طراحی و پیشبرد خروجی های مختلف را در دسترس قرار می دهد.

خلاقیت در ارائه تعاریف هویت بصری انتها ندارد. برندهای قدرتمند نیاز به پایه ریزی مستحکم و استاندارد چارچوب های مورد نیاز در پروژه‌های مختلف برندینگ دارند. در این راه هر آنچه خلاقانه تر به تعاریف پایه نگاه کنیم، ارائه ای متفاوت و ماندگار از برند به نمایش گذاشته ایم.