شش اصل اساسی در تدوین استراتژی اقیانوس آبی

مرزهای بازار را دوباره بسازید.

کشف و خلق اقیانوس‌های آبی از نوع فرآیندهای آزمون و خطا برای پیاده‌سازی ایده‌های گستاخانه جدید در کسب‌وکار نیست که معمولا به صورت شهودی به ذهن مدیران می‌رسد یا حتی براساس طرح‌هایی اندیشیده پیشنهاد داده می‌شوند. بلکه بیشتر در این جهت قرار دارند که مدیران در فرآیندی ساخت‌یافته به گونه‌ای جدید در بازار حرکت کنند. در واقع برای این‌که مرزهای بازار را بشکنید باید:

– به صنایع جایگزین نگاه کنید(صنعت)

– به گروه‌های استراتژیک در داخل صنعت نگاه کنید(گروه استراتژیک)

– گروه خریداران صنعت را باز تعریف کنید(گروه خریداران)

– به محصولات خدمات مکمل نگاه کنید(محدوده عرضه محصولات یا خدمات)

– تمایل کارکردی-احساسی در صنعت خود را بازبینی کنید

–  روی سازگاری با روندهای بیرونی به همان صورتی که رخ می‌دهد، تمرکز کنید

روی تصویر کلان تمرکز کنید و نه روی اعداد

مدیران مسئول همیشه باید از ارزش و نوآوری به عنوان پارامترهای مهم در مدیریت سبد کسب‌وکارهای خود استفاده کنند. آن‌ها باید از نوآوری استفاده کنند، زیرا بدون آن، شرکت در دام بهبودهای رقابتی می‌افتند. آن‌ها باید از ارزش استفاده کنند، زیرا ایده‌های نوآورانه فقط در صورتی سودآور خواهند بود که متصل به چیزهایی باشند که خریداران مایل‌اند برای آن‌ها بپردازند.

به فراتر از تقاضای موجود بیندیشید.

هیچ شرکتی نمی‌خواهد فراتر از اقیانوس‌های سرخ سرمایه‌گذاری کند تا فقط خود را به دام یک باتلاق کم‌عمق بیندازد. پرسش این‌جاست که چگونه می‌توان اندازه اقیانوس آبی را افزایش داده و بیشینه کرد. برای دست‌یابی به این هدف، شرکت‌ها باید تلاش کنند که مشتری‌های موجود را حفظ کنند و روز به روز تعداد آن‌ها را افزایش دهند.

بر موانع سازمانی کلیدی غلبه کنید.

هنگامی‌که استراتژی اقیانوس آبی با مدل کسب‌وکاری سودآور ساخته شد، باید آن را اجرا کرد. چالش اجرا برای تمام استراتژی‌ها چه در اقیانوس سرخ و چه در اقیانوس آبی مطرح است. برای موفقیت باید از موانع مختلفی مانند موانع شناختی، موانع انگیزشی  و موانع سیاسی عبور کنید.

اجرا را در درون استراتژی قرار دهید.

شرکت فقط فقط مدیریت ارشد نیست، فقط مدیریت میانی نیست. شرکت تمامی افرادی است که در آن، از بالا تا خطوط عملیاتی فعالیت می‌کنند. شرکت فقط هنگامی موفق می‌شود که تمام اعضای سازمان حول یک استراتژی هم‌راستا باشند و آن را پشتیبانی کنند.

شش اصل بالا می‌توانند توصیه‌هایی مهم برای هر شرکتی باشند که درباره‌ی استراتژی آینده‌ی خود دغدغه دارند و به دنبال پیشرو بودن در جهان کسب‌وکار فعلی هستند. این بدان معنا نیست که شرکت‎‌ها ناگهان می‌توانند رقابت را کنار بگذارند، یا رقابت به طور ناگهانی متوقف خواهد شد. برعکس، رقابت بیشتر از قبل وجود دارد و هم‌چنان به عنوان عامل بحرانی و مهم در واقعیت بازار مطرح است. آن‌چه استراتژی اقیانوس آبی پیشنهاد می‌کند، به دست آوردن عملکردی بالا در این بازار بیش از حد شلوغ است. در این رویکرد، شرکت‌ها باید در رقابتی فراتر از رقابت برای سهم بازار تلاش کنند و برای ایجاد اقیانوس‌های آبی با یکدیگر رقابت کنند.

“تیم محتوا اژانس تبلیغاتی زیبالون”