– گسترش ایده در رسانه های ارتباطی
– طراحی تبلیغات محیطی و مطبوعاتی

کمپین های تبليغاتی

در جایگاه سازمانی با نگاه خاص به صنعت بازاریابی و تبلیغات، همیشه به دنبال پاسخ برای سوالی مهم هستیم. آیا مخاطبین با مشاهده کمپین ها تنها سرگرم شده اند یا با تحریک حس کنجکاویشان توانسته ایم ارتباطات صحیح با برند را پایه ریزی کنیم؟صنعت تبلیغات عاملی مهم برای رشد جامعه است.اگر بر پایه نوآوری ونگاه به بینش مخاطبین برنامه ریزی کنیم، نتیجه حرکت، جهت صحیح جریان اقتصادی است. برای رسیدن به این جایگاه، به کارگیری استراتژی های خاص برای برخورد با نیازهای مختلف برندهای بزرگ، یکی از مهمترین روش های پیشنهادی ما در پروژه های متفاوت است.

در کنار توجه به فلسفه وجودی برند، تکنیک های خلاق ما از طریق تمرکز براستراتژی ارتباطی، نوع خدمات کارفرمایان، ویژگی های محصول و یا طرح امتیازی ویژه برای محصول یا خدمات در قالب اجرای کمپین های خاص، پایه ریزی می گردد. در اجرای ­کمپین ها ما با رویکرد های مختلف، به پیام نهایی و تصویر قابل ارائه برای هدف در خواست شده می رسیم. تصویر و پیامی که قابلیت کد شدن را ایجاد کند، مهمترین هدف ما برای انتقال صحیح مفهوم به مخاطبین است. ما بر پایه تحقیقات، توسعه استراتژی هدفمند در اجرای کمپین های تبلیغاتی را شکل می دهیم. هدف ما، طراحی سناریوی صحیح برای تمام کانال های ارتباطی برند با مخاطبین است. در زیبالون خط فکری در روند طراحی کمپین بر پایه زیبایی شکل می گیرد.زیبایی زبان احساس است. تمرکز روی صفات برند در کنارایده پردازی با شجاعت، اساس کمپین های موفق را پایه ریزی می کند.