هیچ تلاشی بی نتیجه نمی ماند

یك تكه یخ را كه تا دمای ۵۰ – درجه سانتی گراد سرد شده بردارید و به آن گرما بدهید، ابتدا هیچ اتفاقی رخ نمی دهد. این همه انرژی گرمایی صرف می شود ولی هیچ نتیجه ی قابل رویتی مشاهده نمی شود.ناگهان، در دمای صفر درجه، یخ ذوب و به آب تبدیل می شود. كار را ادامه بدهید. باز هم انرژی فراوانی صرف می شود بدون آنكه تغییری مشاهده گردد. تا اینكه وقتی به حدود ۱۰۰ درجه سانتی گراد می رسیم، حباب و بخار ایجاد می شود!

این احتمال وجود دارد كه ما انرژی زیادی را صرف كاری كنیم، مثلا صرف یك پروژه، یك شغل و حتی یك قالب یخ و با این جود به نظرمان برسد كه هیچ نتیجه ای نگرفته ایم. اما در حقیقت انرژی ما دور از چشممان در حال ایجاد دگرگونی بوده است. كار خود را ادامه دهید و مطمئن باشید كه دگرگونی از راه خواهد رسید.

این اصل را به خاطر بسپارید، بی جهت دچار هراس نشوید و یاس را نیز به خود راه ندهید و بدانید كه:

هیچ تلاشی، بی نتیجه نمی ماند.

“تیم محتوای اژانس تبلیغاتی زیبالون “

تگ ها: