– عکاسی صنعتی و تبلیغاتی بر پایه استراتژی ارتباطی
– مادلینگ تبلیغاتی
– طراحی و اجرای دکورهای خاص برای اجرای پروژه های
– سنگین عکاسی

عکاسی

عکس اساس هویت دیداری برند است. به همین دلیل پروژه های عکاسی دیگر تنها با نگاه رسیدن به تصویر دنبال نمی شود. ما با نو آوری در معماری و طراحی محیط، چیدمان فضا در پروژه های عکاسی را تبدیل به مزیت رقابتی برند می کنیم. اگر هدف، ساختن برندی خاص از نظر مخاطبین است، تمام جزییات باید مهمترین نقش را داشته باشند. ما برای رسیدن به تصاویری با چنین ویژگی هایی ماه ها وقت می گذاریم. نتیجه کاملا قابل ارزیابی است. تصاویری که با این نگاه تولید می شوند، نه تنها مدت ها به عنوان سفیران برند، ذهنیت های متمایز کننده برای مخاطبین می سازند بلکه فاصله ای بسیار زیاد با رقبایی که نگاه سطحی را به جای برندینگ نوین پذیرفته اند، ایجاد می کند.

استودیوهای مجهز زیبالون، امکان انجام پروژه های  عکاسی گوناگون را در دسترس کارفرمایانی که سطحی جدید از ذهن مخاطبین را جایگاه برند خود تعریف کرده اند، قرار می دهد. ما با ساخت ماکت های عظیم پس زمینه، فضای مورد نظر با استراتژی برند و توصیف صحیح آن را فراهم می کنیم. تصاویر عکاسی شده در این فضای خاص، قطعا تاثیر بسیار فوق العاده دارند. تاثیری که در نهایت باعث تمایز اصلی برند می گردد.