مشاهده کاتالوگ

  • بررسی نیاز و سازماندهی حضور برند در نمایشگاه های مختلف
  • حفظ عناصر پایه و اصول برندینگ در طراحی محیط
  • اجرای استراتژی ارتباطی برند، در طراحی محیط
  • خلق المان های تمایز دهنده برند، با قابلیت تکرار برای شعبه های مختلف

طراحی محیط

اگر به واسطه صنعتی که در آن قرار دارید به توسعه نمایشگاه های عرضه محصولات و خدمات فکر می کنید، به یک نکته مهم توجه داشته باشید. شهرت محصول یا خدمات شما، وقتی به جایگاه برندهای برتر می رسد که برای طراحی محیط در کنار سایر نقاط تماس ارتباطی برند برنامه ریزی صحیح کرده باشید. اگر از نظر جغرافیایی در یک محل مستقر هستید، یا شعب زیادی در نقاط مختلف را مدیریت می کنید باید بدانید اصل بر طراحی محیط به صورت یکپارچه است.

حفظ یکپارچگی در فضاهای مختلف، استاندارهای بصری مورد نیاز در این نقطه تماس مهم را برای مخاطبین ایجاد می کند. یاد آوری سریع، ایجاد تمایز بین رقبا و تعلق خاطر مخاطبین به فضاهایی که با نگاه به یکپارچگی در برندینگ طراحی و اجرا شده اند، از مزایای پنهان این تفکر است. وقتی از استراتژی صحیح یک برند صحبت می کنیم، منظور قابلیت استفاده از قانون مشترک برای تمام نقاط تماس و کانال های ارتباطی ممکن است. معماری فضا از استراتژی های کلی برندینگ جدا نیست.

برای آنکه نتیجه ای متفاوت از انجام پروژه طراحی محیط داشته باشید، ایده پردازی در جهت جایگاه برند بسیار اهمیت پیدا می کند. در زیبالون با ایده پردازی خلاقانه و بدون محدودیت تمام جوانب یک پروژه متفاوت را مورد توجه قرار داده و تنها در صورت اطمینان از رسیدن به سطحی جدید از جایگاه برند، وارد فاز اجرائی طراحی محیط می شویم. برای رسیدن به پروژه ای متفاوت با قابلیت استفاده در سالیان متمادی و هماهنگ با استاندارهای روز، به فاکتورهای متعددی فکر می کنیم. یکی از اصول مهم در پروژه های معماری زیبالون، حفظ سادگی در تمام مراحل طراحی است. با این روش بدون پیچیدگی خاصی، استفاده از فضا حتی در گذر زمان و رشد تکنولوژی تضمین می شود.