زندگی موفق از دید بیل گیتس و وارن بافت

بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت؛ شرط زندگی موفق را در میزان تاثیرگذاری ما بر جامعه می‌داند. او که با دارایی برابر با ۸۶ میلیارد  دلار ثروتمندترین مرد دنیاست، زندگی موفق را در داشتن روابط خوب و به‌جا گذاردن میراث نیکو از خود برای آیندگان  می‌داند. او در ابراز نظرش در این باره می گوید : » ببینید نزدیکانتان چقدر خوشحالند یا چقدردوستتان دارند، آنوقت می فهمید در زندگیتان موفق بود ه‌اید یا نه! این احساس موفقیت زمانی کامل خواهد شد که شما متفاوت باشید. در زندگیتان در پی ساختن چیزی باشید، به پرورش کودکان بپردازید و به افراد نیازمند کمک کنید. «

وارن بافت، کارآفرین، سرمایه گذار، بازرگان و نیکوکار آمریکایی، روابط را برتر و بالاتر از هر چیز دیگری در زندگی می‌داند. او که در حال حاضر موفق ترین سرمایه گذار قرن بیستم و دومین ثروتمند دنیا بعد از بیل گیتس شناخته می شود، تعریفش از زندگی موفق هیچ ارتباطی با پول و سرمایه ندارد. این رئیس هیئت مدیره برکشایر هاتاوی در یکی از نشست های سالیانه این شرکت گفت: »من به اندازه تعداد افرادی که دوستم دارند، موفق هستم. «

“تیم محتوا آژانس تبلیغاتی زیبالون”

تگ ها: