داستان موفقیت ما ، با موفقیت کارفرمایمان تعریف می شود. ما با خلق تمایز، آن ها را در رسیدن به اهدافشان همراهی می کنیم.

در زیبالون دامنه ای گسترده از خدمات یکپارچه ی بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی را به راه حل های آفلاین و آنلاین در صنایع مختلف تبدیل می کنیم. روش های استاندارد برای چگونگی اجرای پروژه های  تبلیغات  در زمان  و  مکان  صحیح ، در قالب راه حل های جامع  BTL ، ATL و TTL مجموعه خدمات زیبالون را شکل می دهند . یکپارچه سازی استراتژی های آنلاین در قالب پکیج  جامع  راه حل های برندینگ دیجیتال، خدمات گسترده ای را در دسترس شما قرار می دهد.

مشاوره برند

 • ممیزی برند
 • تدوین کمپین های دوباره سازی برند
 • تدوین سند جامع هویت برند
 • بسط و معماری برند
 • تدوین سند جامع هویت برند
 • دوباره سازی جایگاه برند

مشاوره استراتژیک بازاریابی و تبلیغات

 • ارائه استراتژی بازاریابی بر پایه تحقیقات
 • تدوین استراتژی ارتباطی بر پایه بینش مصرف کننده
 • تدوین کمپین های تبلیغاتی و ارتباطی

طراحی هدایای اختصاصی

 • طراحی استراتژی و طبقه بندی مخاطبین، در جهت ارائه یک هدیه خاص
 • تشخیص نیاز برای یک هدیه تبلیغاتی و طراحی بر پایه صفات برند
 • ساخت ایده های مختلف با کمک از بهترین تامین کنندگان جهانی

چاپ

 • چاپ افست
 • چاپ دیجیتال

طراحی هویت بصری

 • طراحی سند جامع برند
 • هویت سازمانی
 • طراحی سیستم های یکپارچه گرافیک
 • بررسی و ارائه راه حل در زمینه های مختلف گرافیک

طراحی محیط

 • بررسی نیاز و سازماندهی حضور برند در نمایشگاه های مختلف
 • حفظ عناصر پایه و اصول برندینگ در طراحی محیط
 • اجرای استراتژی ارتباطی برند، در طراحی محیط
 • خلق المان های تمایز دهنده برند، با قابلیت تکرار برای شعبه های مختلف

عکاسی

 • عکاسی صنعتی و تبلیغاتی بر پایه استراتژی ارتباطی
 • مادلینگ تبلیغاتی
 • طراحی و اجرای دکورهای خاص برای اجرای پروژه های
 • سنگین عکاسی

فيلم صنعتی و تبليغاتی

 • حفظ استراتژی ارتباطی برند در ساخت فیلم
 • فیلم های آموزشی متمرکز بر صفات برند
 • تیزر های تبلیغاتی مرتبط با کمپین های دوره ای
 • تعمیم در رسانه های مختلف

مديريت رويداد

 • طراحی رویدادهای خاص
 • تحقیق ضرورت و پیش بینی نتیجه بر پایه استراتژی ارتباطی برند
 • مدیریت (کو برندینگ )همکاری مشترک دو مجموعه با یک هدف
 • برگزاری رويدادهای تجاری و سمينارها
 • انجام کليه امور مرتبط و ساخت گزارش های مورد نياز در حين پروژه
 • طراحی و برگزاری سمپلینگ و پروموشن

دیجیتال و آنلاین

 • طراحی و پیاده سازی مسیر تجربه پذیری کاربر
 • اجرای کلیه اپلیکیشن های آنلاین
 • طراحی و اجرا کمپین های آنلاین
 • تولید محتوا بازاریابی آنلاین
 • پشتیبانی فنی و گزارشگیری های متنوع

کمپین های تبليغاتی

 • گسترش ایده در رسانه های ارتباطی
 • طراحی تبلیغات محیطی و مطبوعاتی