شرکت معماری و طراحی Studio505 ، ساختمان لوتوس در چین را طراحی کرده است. شکل و شمایل این ساختمان از گل نیلوفر آبی الهام گرفته شده است. این ساختمان در زمینی به مساحت 3.5...

تصور کنید وارد محیطی می شوید که با پوشیدن یک کلاه، می توانید به آینده سفر کنید، با اژدها بجنگید یا موجودات بیگانه فضایی را از نزدیک ببینید. چین قصد دارد این رؤیا را...